Skip to main content

HVAD ER MPOX (ABEKOPPER)?

Mpox (abekopper) er en sygdom, der har betydning for den globale folkesundhed

 • Mpox er en smitsom sygdom med støt stigende udbrudshyppighed og forventet spredning hos mennesker
 • Siden udryddelsen af kopper i 1980 har Mpox udviklet sig til at være den orthopoxvirus, der har størst betydning for folkesundheden
 • Det er en virussygdom forårsaget af abekoppevirus, som tilhører samme virusfamilie som koppe-, kokoppe- og vaccinia-virus. Der findes to forskellige abekoppevirusstammer, stamme I og stamme II.
 • I juli 2022 erklærede WHO, at det globale abekoppeudbrud udgjorde en global sundhedskrise.

MPOX blev først opdaget i 1958 hos aber, der blev brugt i forskning, deraf navnet ‘MPOX’

MPOX ER IKKE EN NY SYGDOM, MEN VI BLIVER KLOGERE PÅ DEN HELE TIDEN

Afrika

 • Det første tilfælde med Mpox hos mennesker blev registreret i 1970 i Den Demokratiske Republik Congo (DRC). Indtil det nyeste udbrud var der blevet rapporteret om Mpox i 10 lande.
 • Antallet af tilfælde hos mennesker med Mpox har været stigende siden 1970’erne. Udbrud i Nigeria, Cameroun og DRC fortsætter i dag.

Global spredning

 • Den geografiske spredning af tilfælde med Mpox fra skovene i Centralafrika, hvor de første tilfælde blev fundet, har via rejsende bredt sig til andre dele af verden.

*Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Elfenbenskysten, Den Demokratiske Republik Congo, Gabon, Liberia, Nigeria, Republikken Congo, Sierra Leone og Sydsudan. †Se kortet over den globale spredning og den aktuelle situation her https://monkeypox.healthmap.org/. Besøgt juli 2022. DRC = Den Demokratiske Republik Congo, ROW = resten af verden, UK = Storbritannien, USA = De forenede stater.

MPOX SPREDER SIG I ØJEBLIKKET TIL IKKE-ENDEMISKE OMRÅDER

Mellem 1. januar 2022 og 18. oktober 2022 er der blevet bekræftet 73.604 tilfælde af Mpox i 103 lande, med få dødsfald i ikke-endemiske lande, og disse tal kan fortsat udvikle sig.

Den 23. juli 2022 erklærede WHO, at det globale abekoppeudbrud udgjorde en global sundhedskrise.

I modsætning til tidligere tilfælde med Mpox i Europa er de fleste tilfælde i det nuværende udbrud hos personer, der ikke har rejst til de dele af Afrika, hvor Mpox er endemisk.

SMITTE OG SYMPTOMER 

I begyndelsen af det globale abekoppeudbrud deltog flere smittede personer i de samme arrangementer, hvor de havde tæt eller seksuel kontakt med andre. Mange patienter i dette udbrud havde ikke de klassiske, kliniske tegn og symptomer på Mpox, men i stedet sås almindeligvis symptomer, der omfattede genitale og perianale blærer, feber, hævede lymfeknuder og smerter ved synkning.

ABEKOPPEUDBRUD GLOBALT KORT (pr. 12. september 2022)

MPOX KAN OVERFØRES VIA TÆT KONTAKT MELLEM MENNESKER

Overførsel mellem menneker

 • Mpox spreder sig ikke nemt mellem mennesker, og det sker primært via direkte kontakt med infektiøse sår, sårskorper eller kropsvæsker eller med materialer, der er forurenet med virusset, f.eks. tøj eller tekstiler, som sengetøj
 • Mpox kan overføres fra mor til barn eller sprede sig under intim kontakt mellem mennesker, herunder seksuelle aktiviteter
 • Det er endnu ikke kendt, om Mpox kan sprede sig via sæd eller vaginale væsker

Overførsel dyr-til-menneske

I endemiske lande kan Mpox sprede sig fra dyr til mennesker via:

 • Et bid eller en rift fra et inficeret dyr
 • Håndtering eller indtagelse af vildt
 • Anvendelse af produkter, der er fremstillet af inficerede dyr

Forskellige dyrearter er blevet identificeret som modtagelige for abekoppevirus, og der er behov for yderligere undersøgelser for at finde ud af, hvordan virus opretholdes i naturen.

SYGDOMSFORLØB FOR MPOX

INKUBATIONSTID

6–13 dage
(interval 5–21 dage)

INFEKTIONSPERIODE

Spredning (0–5 dage)
Udbrud af hududslæt (1–3 dage efter at feberen starter)

Feber
Kraftig hovedpine
Rygsmerter
Hævede lymfeknuder
Muskelsmerter
Kraftig fysisk svækkelse
blærer

ANTALLET AF Blærer VARIERER FRA MEGET FÅ TIL ADSKILLIGE TUSINDER

 • Hos mennesker ligner symptomerne på Mpox symptomerne på kopper, men er mildere. Hævede lymfeknuder er et særligt træk ved Mpox, sammenlignet med tilsyneladende lignende sygdomme (skoldkopper, mæslinger, kopper)
 • Der kan være meget få til tusindvis af blærer, som er koncentreret i ansigtet og på lemmer
 • Blærer ændrer sig fra flade, røde knopper til hævede og pusfyldte, før de tørrer ud og falder af

MPOX ER SÆDVANLIGVIS EN SELVBEGRÆNSENDE SYGDOM MED SYMPTOMER, DER VARER FRA 2 TIL 4 UGER

De historisk hyppigste angrebne områder

I Afrika har Mpox vist sig at forårsage dødsfald i op til 1 ud af 10 tilfælde. Dødeligheden er højere ved stamme I end ved stamme II (10,6 % vs. 3,6 %). Alvorlige tilfælde kan forekomme hyppigere blandt børn, unge og personer med nedsat immunforsvar. Dette skyldes i høj grad, at vaccination mod kopper (som også beskytter mod Mpox) blev stoppet, da kopper var blevet udryddet. Komplikationer ved Mpox kan omfatte sekundære infektioner, lungebetændelse, blodforgiftning, hjernebetændelse og infektion af hornhinden med efterfølgende tab af synet.

*Historisk mønster. Kønsorganerne synes at blive hyppigere angrebet i det aktuelle udbru. †Bindehinder og hornhinder.

ER JEG I RISIKO?

Personer, der er i risiko, omfatter (men er ikke begrænset til) dem, der:

 • Bor sammen med eller har tæt kontakt (herunder hud-til-hud-kontakt) med nogen, der er blevet diagnosticeret med bekræftet eller formodet Mpox
 • Har regelmæssig kontakt med dyr, der kunne være inficerede

Spædbørn, små børn og personer, med underliggende immundefekter, kan være i risiko for mere alvorlige symptomer og dødsfald grundet Mpox. Smittede bør forblive isolerede, indtil sårskorperne falder af, og bør især undgå tæt kontakt med små børn, gravide kvinder, personer med svækket immunforsvar samt kæledyr.

PAS PÅ DIG SELV

Minimér risikoen for at få Mpox ved at begrænse tæt kontakt med de personer, der har formodet eller bekræftet Mpox. Hold dig orienteret om Mpox i dit område eller i din omgangskreds, og tal åbent med dem, du er i tæt kontakt med (især seksuel kontakt), om eventuelle symptomer, som du eller de måtte have. Vask hænderne hyppigt med vand og sæbe eller sprit hænderne af.

Rengør og desinficér hyppigt de kontaktoverflader, der ofte berøres i omgivelserne, og som kan være blevet forurenet med virus fra en smittet person. I lande, hvor dyr bærer smitte med Mpox, skal du beskytte dig ved at undgå at have ubeskyttet kontakt med vilde dyr. Mad, der indeholder animalske bestanddele eller kød, skal tilberedes omhyggeligt, før maden spises.

Primær forebyggende vaccination kan tilbydes til personer i høj risiko for smitte, preexposure profylakse (PrEP) med det formål at mindske sygelighed og muligvis også i nogen grad at forhindre videresmitte, om end der ikke på nuværende tidspunkt foreligger data for dette.

HVIS DU HAR SYMPTOMER PÅ MPOX, SKAL DU TALE MED DIN LÆGE, SELVOM DU MENER, AT DU IKKE HAR VÆRET I KONTAKT MED EN SMITTET PERSON

Referencer